Login

» Mūsu amatvīri

2018-II semestra amatvīri:

t/l sen! com! Georgs Kozulis (26345289, seniors@gersicania.lv)
t/l v-sen! com! Mārcis Benužs (29434727, v-seniors@gersicania.lv)
t/l sekr! com! Rihards Bricis (26555981, sekretars@gersicania.lv)

t/l old! fil! Jānis Kļaviņš (29661666, oldermanis@gersicania.lv)

t/l econ! com! Uldis Lielozols (20613905, uldis.lielozols@gmail.com)
t/l kasieris com! Uldis Lielozols (20613905, uldis.lielozols@gmail.com)

t/l mag!pauc! com! Rihards Soms (29784276 rihards.soms@gmail.com)

t/l mag!cant! com! Georgs Kozulis (26345289, seniors@gersicania.lv)

t/l lit!prez! fil! Ralfs Piziks, com! Kārlis Sils, com! Guntars Šmits
t/l majordoms com! Edgars Šišlo (29591631, edgars.sislo@gmail.com)

P!K!T! tiesnesis:
com! Arnis Ļeļs (26479490, arnis.lels@gmail.com)

Goda tiesnesis:
com! Arnis Ļeļs (26479490, arnis.lels@gmail.com)

Valmieras kopa:

t/l sen! Gers!Valm! com! Rūdolfs Ziņģis (26149240, rudolfs.zingis@va.lv)
t/l vicesen! Gers!Valm! com! Artūrs Gubins
t/l sekr! Gers!Valm! com! Guntis Davidovs

t/l old! Gers!Valm! fil! Atis Everss

t/l econ! Gers!Valm! com! Mārcis Gailums
t/l kasieris Gers!Valm! com! Atis Everss
t/l mag!pauc! Gers!Valm! com! Mārcis Gailums
t/l mag!cant! Gers!Valm! com! Atis Everss

t/l lit!prez! Gers!Valm! fil! Jānis Rubulis, com! Guntis Davidovs
t/l lit!mag! Gers!Valm! fil! Ģirts Broks


 
©2009. “Gersicania” korporācija
Visas tiesības aizsargātas
Dizains: RDX
Izstrāde: fil! J.Šmits