Login

» Mūsu amatvīri

2020-I semestra amatvīri:

t/l sen! com! Rūdolfs Ziņģis (seniors[at]gersicania.lv)
t/l v-sen! com! Mārcis Benužs (v-seniors[at]gersicania.lv)
t/l sekr! fil! Arvīds Pelēcis (sekretars[at]gersicania.lv)

t/l old! com! Mārtiņš Vladimirovs (oldermanis[at]gersicania.lv)

t/l econ! fil! Kaspars Birznieks
t/l kasieris com! Rihards Soms

t/l mag!pauc! com! Rihards Bricis

t/l mag!cant! com! Edgars Šišlo

t/l lit!prez! fil! Gints Kaspars, fil! Andrejs Sergejevičs, com! Mārtiņš Vladimirovs
t/l majordoms com! Jānis Pētersons

P!K!T! tiesnesis:
com! Mārcis Benužs

Goda tiesnesis:
fil! Ģirts Mazais

Valmieras kopa:

t/l sen! Gers!Valm! com! Jānis Gumbris
t/l vicesen! Gers!Valm! com! Arnolds Barsovs
t/l sekr! Gers!Valm! com! Reinis Pastars

t/l old! Gers!Valm! com! Atis Everss

t/l econ! Gers!Valm! com! Jānis Gumbris
t/l kasieris Gers!Valm! com! Mārcis Gailums
t/l mag!pauc! Gers!Valm! com! Arnolds Barsovs
t/l mag!cant! Gers!Valm! com! Atis Everss

t/l lit!prez! Gers!Valm! com! Atis Everss, com! Reinis Pastars, com! Guntis Davidovs
t/l lit!mag! Gers!Valm! com! Atis Everss


 
©2009. “Gersicania” korporācija
Visas tiesības aizsargātas
Dizains: RDX
Izstrāde: fil! J.Šmits