Login

» Mūsu amatvīri

2019-I semestra amatvīri:

t/l sen! com! Kārlis Sils (seniors@gersicania.lv)
t/l v-sen! com! Oskars Aleksis (v-seniors@gersicania.lv)
t/l sekr! com! Arvīds Pelēcis (sekretars@gersicania.lv)

t/l old! fil! Jānis Kļaviņš (oldermanis@gersicania.lv)

t/l econ! com! Jānis Kaspars
t/l kasieris com! Uldis Lielozols

t/l mag!pauc! com! Rihards Soms

t/l mag!cant! com! Georgs Kozulis

t/l lit!prez! fil! Ralfs Piziks, com! Kārlis Sils, com! Guntars Šmits
t/l majordoms com! Edgars Šišlo

P!K!T! tiesnesis:
com! Arnis Ļeļs

Goda tiesnesis:
com! Arnis Ļeļs

Valmieras kopa:

t/l sen! Gers!Valm! com! Mārtiņš Vladimirovs
t/l vicesen! Gers!Valm! com! Armands Astukēvičs
t/l sekr! Gers!Valm! com! Jānis Gumbris

t/l old! Gers!Valm! fil! Atis Everss

t/l econ! Gers!Valm! com! Mārcis Gailums
t/l kasieris Gers!Valm! com! Mārcis Gailums
t/l mag!pauc! Gers!Valm! com! Mārcis Gailums
t/l mag!cant! Gers!Valm! com! Atis Everss

t/l lit!prez! Gers!Valm! fil! Jānis Rubulis, com! Guntis Davidovs
t/l lit!mag! Gers!Valm! fil! Ģirts Broks


 
©2009. “Gersicania” korporācija
Visas tiesības aizsargātas
Dizains: RDX
Izstrāde: fil! J.Šmits